اثربخشی کمیته حسابرسی و ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 635

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA10_001

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399

Abstract:

در بیشتر کشورهای جهان هر محیط تجاری که بر اساس دانش باشد نیاز به درک و پذیرش الگوی جدیدی ازفاکتورهای نامشهود سازمانی است که امروزه سرمایه فکری نامیده می شود. امروزه سرمایه فکری اعم از دانش،تجربه، مهارت شخصی، روابط خوب و توانایی فناوری، منبع مهم مزیت رقابتی و عامل کلیدی سودآوری شرکتمحسوب می شود. ازاین رو، هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای سرمایهفکری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 تا 1398 است. نتایج حاکیاز وجود رابطه معناداری بین ویژگی های کمیته حسابرسی با افشای سرمایه فکری است.

Authors

خلیل دهقان

کارشناسی ارشد حسابداری، حسابرس دیوان محاسبات

محمد نوروزی

استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی، مدرس دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

عباس قدرتی زوارم

استادیار گروه حسابداری، آموزشکده فنی پسران، مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای، شیروان، ایران