آقای مهندس Yousef BahramBeigi

Engineer Yousef BahramBeigi

دانشجوی دکتری عمران - سازه

Researcher ID: (1517)

6
5
1
1
5
7

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • پایان نامه تحلیل غیر خطی سازه های فضا کار با استفاده از Ansys (انتشارات زانکو/تهران) - 1397 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارگروه پایش و ترویج اخلاق حرفه ای سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی (1400-1402)
  • سابقه تدریس در تدریس نرم افزارهای ایتبس و اتوکد (1392-1393)
  • سابقه کار صنعتی در سرپرست کارگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی بوکان (1390-1391)
  • سابقه کار صنعتی در نظارت عالیه سازمان نظام مهندسی شهرستان بوکان (1391-1396)
  • سابقه کار صنعتی در طراح ، محاسب و ناظر پروژه های ساختمانی (1386-1396)