آقای دکتر Morteza Osanloo

Dr. Morteza Osanloo

استاد دانشگاه امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176414)

21
5
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers