خانم Parvin Rajabi

Parvin Rajabi

استاد دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176740)

5
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers