آقای Ghobad Mansouri

Ghobad Mansouri

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور)، ایلام، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177235)

24
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers