آقای دکتر Ahmadreza Yalmehha

Dr. Ahmadreza Yalmehha

استاد دانشگاه ازاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178157)

12
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers