آقای Jamal Khodakarami

Jamal Khodakarami

عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178424)

74
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers