آقای Mohamad Ali Amirzargar

Mohamad Ali Amirzargar

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180288)

1
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers