آقای دکتر Farhang Haddad

Dr. Farhang Haddad

دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180890)

8
13
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers