خانم Zahra Naghi Zadeh

Zahra Naghi Zadeh

معاونت سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181280)

10
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers