آقای پروفسور Abbas Abbaspour

Prof. Abbas Abbaspour

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181929)

35
212
1
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education