خانم Azita Amir Fakhraei

Azita Amir Fakhraei

دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

Researcher ID: (182255)

2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران