خانم Farzaneh Zolali

Farzaneh Zolali

دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Researcher ID: (182776)

2
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران