Kerman

269کنفرانس38ژورنال
45,150سند علمی
58مرکز علمی
26نشست697پژوهشگر
New papers
بررسی رابطه ریسک، انعطاف پذیری مالی و نقش رقابت بازار محصول در شرکت های بورس اوراق بهادار تهرانبررسی و تحلیل نقش حقوق قضایی در روند نظارت بر مراکز خدماتی(نمونه موردی : موسسات و نهادهای عمومی غیرانتفاعی )شناسایی و اولویت بندی ریسک قراردادهای صنعت ساخت کابل های پیش تنیده به روش سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی : شرکت صنایع مفتول بکسل پارسنگاهی به رویکردهای جدید در باب ارتقا خودمختاری یادگیرنده با تاکید بر یادگیری مهارت های زبانیاثر آموزش مهارت جرات مندی بر تعامل اجتماعی و پرخاشگری کارکنان اداره اوقاف شهرستان کهنوجبررسی نقش آموزش در ارتقای رفاه اقتصادی با تمرکز ویژه بر نقش کیفیت آموزشیچگونه توانستم آسیب های اجتماعی را در کلاس درس خود با روش های خلاقانه کاهش دهم؟رویکردهایی برای اندازه گیری دانش محتوای آموزشی فناورانهمشکلات یادگیری در کلاسهای غیرحضوریبررسی رابطه آموزش های مثبت نگری بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی و انگیزش روانی مراجعین اداره اوقاف شهرستان ایرانشهرروایت نگاری؛ تجربه های خاص معلمیآموزش پژوهی: چگونه میتوان اعتماد به نفس دانش آموزان را افزایش داد؟بررسی اثر افزودنی های الکترولیت بر مکانیزم های رشد ندول کاتد مس، پالایشگاه مجتمع مس سرچشمهThe Effect of Face Mask on Communication with Psychiatric Patientsبررسی و مقایسه اثر ۶ هفته تمرینات ثبات مرکزی تنه با تمرینات موبیلیزیشن بر درد، عملکرد و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورالاثر و ماندگاری برنامه تمرین در خانه، مبتنی بر اصول NASM، بر دامنه حرکتی، تعادل و شاخص گام برداری پویا مردان ورزشکار بازنشسته مبتلا به آرتروز زانو
Conferences
شهرداری ها
مراکز علمی
Meetings