آقای پروفسور Mehrdad Mahkam

Prof. Mehrdad Mahkam

پروفسور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183281)

20
6
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers