آقای Amin Kolahdoz

Amin Kolahdoz

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183837)

33
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers