آقای Morteza Farazi

Morteza Farazi

استادیار گروه گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184467)

11
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers