آقای Reza Kazemi Oskuee

Reza Kazemi Oskuee

دانشیار بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185813)

4
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers