آقای دکتر Majid Darroudi

Dr. Majid Darroudi

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476944)

10
13
172
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers