فرهاد قدک

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186156)

38
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers