آقای Ali Najafinezhad

Ali Najafinezhad

Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186260)

81
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers