ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Ali Najafinezhad

Ali Najafinezhad

Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186260)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Ali Najafinezhad در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
مدیر مسئول

Ali Najafinezhad Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدلهای هیدرولوژیکی در برآورد بار معلق رسوبی جریان پایه و سیلابی در حوزه سد ایلامسومین همایش ملی فرسایش و رسوب1384
2دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین عامل فرسایش پذیری K و برخی عوامل فیزیکی خاک در خاک های لسی استان گلستانچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
3دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثر شیب دامنه، تداوم باران و بافت خاک در مقدار فرسایش خاک با استفاده از باران ساز مدل FEL3چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر افت آب زیر زمینی بر ایجاد خندق در دشت نیریز فارسپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهآنالیز رگرسیونی اثرات بارش و دبی ماهانه بر روی تولید رسوب معلق (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره چای رامیان استان گلستان)پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه کاربری، پوشش و معیارهای سیمای سرزمین با کیفیت آب های سطحی حوضه های قره سو و گرگانرودپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل منطقه ای آبخیزها با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی-فنی در برخی از حوضه های رودخانه ای استان فارسششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه روش های خوشه بندی سلسله مراتبی جهت تحلیل منطقه ای آبخیزها در حوضه دریاچه بختگان، مهارلو و رودخانه مند استان فارسششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگیهای بهرهبرداران پذیرنده و غیرپذیرنده عملیات حفاظت خاک (تراسبندی) حوزه آبخیز چمانی استان گلستانششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه منحنیهای سنجهرسوب معلق فصلی و بار معلق ماهانه در تعدادی ازرودخانههای استان گلستانچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه مدل آماری دو متغیره در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوضه آبخیز چهلچای، گلستانچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
12دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش آنالیز ناحیهای در برآورد رسوب معلق سالانه(مطالعه موردی: حوضه سد کمالصالح استان مرکزی)چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی درجه سختی و میزان فرسایشپذیری ذاتی واحدهای زمینشناسی درحوضه سد کمالصالح استان مرکزیچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
14دریافت فایل PDF مقالهارتباط مقاومت خاک سطحی با برخی خصوصیات خاک(مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهلچای استان گلستان)چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط دبی جریان و دبی رسوب(مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو استان گلستان)چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
16دریافت فایل PDF مقالهپهنهبندی خطر زمینلغزش توسط روش آماری رگرسیون چندمتغیره گام به گام درحوضه چهلچای، استان گلستانهمایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط1389
17دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مناسبترین روش تعیین ضریب مانینگ با استفاده از دو روش آماری RMSE و RMEدومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد سازه رسوبگیر نوکنده استان گلستان در کنترل سیلاب با استفاده از مدل HEC-HMSدومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
19دریافت فایل PDF مقالهتعیین مقاطع حساس به فرسایش کناری به کمک مدل HEC-RASدومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی احداث سازه های اصلاحی برروی زمان تمرکز(مطالعه موردی :حوزه آبخیز رودبار-قشلاق ،استان گلستان)دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
21دریافت فایل PDF مقالهاثر تفکیک زمانی داده های دبی و رسوب معلق بر روی منحنی سنجه بار معلق در ایستگاه هیدرومتری باغه سالیان، استان گلستانهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خسارت زمینلغزش در حوضه آبخیز چهلچای، استان گلستانهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
23دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی توزیعی- مکانی سیل با مدل هیدرولوژیکی WetSpaدر حوزه آبخیز طالقانهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
24دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی بیلانآبی در مقیاس حوزه آبخیز با استفاده از مدل هیدرولوژیکی- توزیعی و GISهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی فاکتورهای اصلاحی β و FAO در اصلاح منحنی سنجه رسوب مطالعه موردی حوضه رودخانه تیره لرستاننخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش منابع آلوده کننده در تشدید بحران آب مطالعه موردی؛حوضه آبخیز زیارت گرگاننخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
27دریافت فایل PDF مقالهمروری بر سیاست ها و عملکرد ابخیزداری در ایران 1373-1348اولین همایش ملی فرسایش و رسوب1374
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت کیفی آب رودخانه چهل چای حوضه رودخانه گرگان رود با استفاده از شاخص کیفیت آب و استاندارد کیفیت آب ایرانچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
29دریافت فایل PDF مقالهدرس هایی از دانش سنتی تقسیم و توزیع آب رودخانه زاینده رود اصفهان وتحولات تاریخی آنهمایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب1390
30دریافت فایل PDF مقالهتأثیر احداث سد بر روند تغییرات بار رسوبی در رودخانه گرگانرود، استان گلستاندهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
31دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و معادله اسکیدمور در تعیین حد ‌مجاز فرسایش خاک برای برنامه‌ریزی اقدامات حفاظت خاک درآبخیز چهل‌چای_ استان گلستاناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
32دریافت فایل PDF مقالهارتباط تولید رواناب با برخی خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی:حوضه آبخیز کچیک، استان گلستان)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
33دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثر شیب دامنه و شدت بارش در مقدار فرسایش خاک با استفاده از بارانساز میدانیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
34دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی سد زیرزمینی به کمک GIS در آبخیز بفره سبزواردومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی فرسایش پذیری خاک با استفاده ازروشهای تحلیل مکانی درحوضه آبخیز کچیکششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت شیمیایی آب در ایستگاه قزاقلی رودخانه گرگانروداولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
37دریافت فایل PDF مقالهضرورت طراحی چارچوب کاری برای پروژه های منابع طبیعی به منظور تحقق توسعه پایدارمطالعه موردی حوزه آبخیزچهل چای استان گلستاناولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیلخیزی حوزه آبخیز تولبنه از نظر جریان واریزهای، با استفاده از آزمایشهای مکانیک خاککنفرانس ملی مدیریت سیلاب1392
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان توسعه اکولوژیکی و آمایشی در مناطق خشکو نیمه خشک (مطالعه موردی:آبخیز آق امام استان گلستان)سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
40دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تغییرات بلندمدت دبی جریان ورسوب دربرخی ازایستگاه های هیدرومتری استان گلستانسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
41دریافت فایل PDF مقالهتعیین عرصه های مستعدجمع اوری باران درآبخیزآق امام استان گلستان با استفاده ازGISسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثردرتولید رسوب برخی ازحوضه های استان گلستانسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
43دریافت فایل PDF مقالهبرآوردفرسایش و رسوب به کمک دومدل MPSIAC و EPM برای حوزه های فاقد ایستگاه مطالعه موردی حوزه آبخیز قویجق استان گلستانسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
44دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکردبندهای خاکی کنترل رسوب دراراضی لسی شرق استان گلستان مطالعه موردی حوزه آبخیز قویجقسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
45دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقتصادی بندهای خاکی کنترل سیل و رسوب دراراضی لسی شرق استان گلستان مطالعه موردی حوزه آبخیز قویجقسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
46دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای شبکه عصبی منحنی سنجه رسوب و مدل سری زمانی تابع انتقال دربرآورد رسوب معلق مطالعه موردی درسه ایستگاه منتخب رودخانه گاماسیابدومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
47دریافت فایل PDF مقالهزمین لغزش های کم عمق واثرات زیست محیطی آن در حوضه زیارت گرگاندومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامتر های رطوبتی خاک در ایجاد لغزش های کم عمق در زیر حوضه تول بنه (زیارت گرگان)دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
49دریافت فایل PDF مقالهمنحنی های پشتیبان زمانی منحنی سنجه رسوب درمطالعه رسوب معلق مطالعه موردی درسه ایستگاه منتخب رودهای گاماسیاب کاسگان وگرگانروددومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
50دریافت فایل PDF مقالهخشکسالی و اثرات آن در منطقه سیستاننهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
51دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی عملکرداقدامات آبخیزداری مطالعه موردی: حوضه آبخیز گلابدره - دربندنهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
52دریافت فایل PDF مقالهپایش و ارزیابی پروژه های منابع طبیعی با استفاده ازلوگ فریم منطقی مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل چای استان گلستاننهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقتصادی تغییرکاربری اراضی و فرآیند آمایش سرزمین با استفاده ازفاکتورهای اقتصادینهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
54دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های سلامت آبخیز، روشی نوین برای اولویت بندی آبخیزهاسومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار1392
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات تولید و ذیتوده گیاهی به کمک مدل SWAT (مطالعه موردی حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم1390
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر عملیات تراسبندی بر برخی از خصوصیات خاک مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل چایاولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده1393
57دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی و حفاظت از ابخیزهای سالم با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در استان گلستان (مطالعه موردی: تعدادی از ابخیزهای گرگانرود و قره سو)همایش ملی آب، انسان و زمین 1393
58دریافت فایل PDF مقالهبرآورد فرسایش و رسوب به کمک دو مدل MPSIAC و EPM برای حوزه های فاقد ایستگاه؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز قویجق، استان گلستانسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
59دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روشهای مختلف برآورد بار معلق رسوب آبخیز درکش (مطالعه موردی حوزه آبخیز درکش استان خراسان شمالی)دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
60دریافت فایل PDF مقالهاستفاده های نوین از مدل های هیدرولوژیکی جهت کاهش خسارت بوسیله کاربرد در سیستم های هشدار زودهنگام سیلچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
61دریافت فایل PDF مقالهمروری بر سیستم های هشدار سیلچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
62دریافت فایل PDF مقالهبرآورد رطوبت خاک بااستفاده از مدل SWAT در حوضه آبخیز زیارت (استان گلستان)دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
63دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز زیارت با استفاده از مدل SWATدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
64دریافت فایل PDF مقالهمعناشناسی «جمال» و «جمل» در قرآننخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی1395
65دریافت فایل PDF مقالهواکاوی معنای «مخلصین» در آیات قرآنینخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی1395
66دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه گرگانرودپنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
67دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند تغییرات بلند مدت بارندگی و دبی حوضه گرگانرودپنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
68دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل منطقه ای هدایت الکتریکی و مجموعه مواد محلول کیفیت آب حوضه آبخیز گردگانرد استان گلستاناولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار 1394
69دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل منطقه ای کلرو سدیم کیفیت آب حوضه آبخیز گرگانرود استان گلستاناولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار 1394
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل فرسایش خندقی موقتی در حوزه آبخیز ایکلیآغزلی استان گلستاندومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
71دریافت فایل PDF مقالهحجم تلفات ناشی از فرسایش خندقی موقتی در اراضی زراعی حوزه آبخیز ایکلیآغزلی استان گلستاندومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
72دریافت فایل PDF مقالهمدیریت زمین لغزش در ایرانسومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست1395
73دریافت فایل PDF مقالهکاربرد منطق فازی در پهنه بندی خطر زمین لغزشسومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست1395
74دریافت فایل PDF مقالهآب مجازی و بررسی وضعیت تجارت آن در ایرانچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی1398
75دریافت فایل PDF مقالهچارچوبی برای تحلیل و ارزشیابی حکمرانی ریسک سیل در کشور با رویکرد سیستمی و شاخص-محورچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
76دریافت فایل PDF مقالهمقایسه طرح جامع منابع آب ایران با اصول بین المللی مدیریت جامع منابع آبچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
77دریافت فایل PDF مقالهبهبود محتوای کربن و نیتروژن و پایداری خاک تحت چرخه انجماد- ذوب با تلقیح سیانوباکتریپانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1399
78دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تلقیح باکتریهای خاکزی بر کاهش رواناب سطحی خاک متاثر از فرآیند یک چرخه انجماد-ذوبدومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
79دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقایسه‌ای کارایی دو روش آمایشی سیستمی و تخصیص سرزمین چندفاکتوره در تغییر کاربری اراضیسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر پذیرش عملیات حفاظت خاک ( تراس بندی) حوضه آبخیز چمانی استان گلستاناولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389

Ali Najafinezhad Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهنقدی بر کتاب آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسراندو ماهنامه آینه پژوهش1394
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مکانی پتانسیل جمع آوری آب های سطحی در سیستم آبخیز آق امام استان گلستانفصلنامه آب و خاک1394
3دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ارزش حفاظتی دریاچه شورابیل اردبیلفصلنامه اقتصاد کشاورزی1396
4دریافت فایل PDF مقالهموردکاوی تجربه گذار به دانشگاه کارآفرین: دانشگاه بسان یک زیست بوم کارآفرینی خردمجله کارآفرینی در کشاورزی1397
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی شدت آبگریزی خاک و تغییرات زمانی آن پس از آتش سوزی تجویزی در مناطق جنگلی آبخیز توشن استان گلستانپژوهش های حفاظت آب و خاک1397
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارآیی مدل EGEM برای برآورد فرسایش خندقی در حوزه آبخیز ایکی آغزلی استان گلستانپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی طرح های آبخیزداری به روش توصیفی همبستگی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سدبوستان)پژوهش های حفاظت آب و خاک1394
8دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی مناسب سدهای کوتاه خاکی با استفاده از معیارهای حذفی و تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز کال آجی, استان گلستان)پژوهش های حفاظت آب و خاک1394
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توصیفی نگرش مردم در خصوص اصلاح کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان)پژوهش های حفاظت آب و خاک1399
10دریافت فایل PDF مقالهگزارش فنی: تاثیر اقدامات مکانیکی بر دبی اوج آبخیز سد بوستان با استفاده از سامانه مدل سازی آبخیزفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1395
11دریافت فایل PDF مقالهواسنجی مدل MUSLE به روش ضریب تصحیح نسبت m در برآورد بار رسوب وقایع سیلابی حوضه سد کمال صالحفصلنامه علوم آب و خاک1391
12دریافت فایل PDF مقالهاثر برخی ویژگیهای خاک بر تولید رواناب و هدررفت خاک در اراضی کشاورزی حوزه آبخیز چهلچای استان گلستانفصلنامه علوم آب و خاک1392
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حساسیت پارامترهای مدل SWAT در حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان فصلنامه علوم آب و خاک1393
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی مدل WetSpa در شبیه سازی فرسایش و انتقال رسوب معلق در آبخیز طالقانفصلنامه علوم آب و خاک1393
15دریافت فایل PDF مقالهاعجاز اخلاقی قرآن کریم؛ تاریخچه و ویژگیهادوفصلنامه قرآن و علم1395
16دریافت فایل PDF مقالهنقش پوشش گیاهی در پایداری دامنه‌های واریزه‌ای (مطالعه موردی: جاده توسکستان-چهارباغ استان گلستان)پژوهش های حفاظت آب و خاک1399
17دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اثر تغییرات اقلیمی روی هیدروگراف رودخانه با استفاده از مدل WetSpa، مطالعه موردی: آبخیز طالقان استان البرزتحلیل فضایی مخاطرات محیطی1399
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر انواع مدل‌های رقومی ارتفاعی در برآورد دبی و بار معلق با استفاده از مدل SWAT، مطالعه موردی: آبخیز گالیکش استان گلستانفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1398
19دریافت فایل PDF مقالهکاهش رواناب سطحی خاک‌های متأثر از چرخه انجماد-ذوب با استفاده از سیانوباکتری‌های خاک‌زیپژوهش های حفاظت آب و خاک1399
create: 10 December 2019 - view 962

Ali Najafinezhad annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords

Support