آقای Javad Akhondian

Javad Akhondian

Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186590)

3
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers