آقای دکتر Sirous Moradi

Dr. Sirous Moradi

Associate Professor at Lorestan University, Khorramabad, Iran.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186891)

11
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers