خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه لرستان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 9,879
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 50
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 35
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 47 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 11 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 71 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه لرستان

Scheduling compound trucks with various arrival times in multi-door cross-docking نوشته Zeinab Abtahiارزیابی تاب آوری کالبدی با استفاده از مدل TOPSIS - AHP با تاکید بر مسکن (نمونه موردی مطالعه شهرستان های کشور) نوشته امیر اشنویی نوش آبادیA Systematic Review Study on the Role of Long Non-coding RNAs (lncRNAs) in Mycobacterium tuberculosis نوشته Pegah Shakibبررسی اثر اقتصاد مقاومتی(تاب آوری اقتصادی) بر درآمدهای مالیاتی در استان های ایران نوشته شیوا علیزاده و ناصر الفتیتاثیر نامتقارن رانت نفت بر بدهی های عمومی در ایران نوشته ابوالقاسم گل خندانبررسی فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز و میزان بیان ژن های PR۱ و PR۸ در میوه سیب تحت تنش با قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای (Monilinia laxa) نوشته فاطمه دریکوند و عیدی بازگیر و مصطفی درویش نیا و حسین میرزایی نجفقلیبیان و بررسی خاصیت ضد میکروبی پروتئین نوترکیب CBD-alfAFP در کلون های ریشه موئین گیاه توتون علیه بیمارگر های گیاهی نوشته زهرا زرین دست و فرهاد نظریان فیروزآباد و میترا خادمیارزیابی پایداری عملکرد ژنوتیپ‎ های گندم نان با استفاده از ترکیبی از ویژگی های AMMI و BLUP نوشته سیده سمیه موسوی و امیدعلی اکبرپورScience of toxicology in Rabban Al-Tabari’s Paradise of Wisdom: a review نوشته Mohammad Amrollahi-Sharifabadi و Mohammad Kamalpourتجارت خارجی در ایران ازقرن سوم تا آخر قرن پنجم هجری قمری نوشته محسن اقبالی و سیدعلاالدین شاهرخی و مجتبی گراوندتحلیل وارونگی دمایی شهر بندرعباس با استفاده از شاخص شدت وارونگی نوشته داریوش یاراحمدیتحلیل انتقادی گفتمان مناجات شعبانیه امام علی (ع) بر اساس الگوی نورمن فرکلاف نوشته پریسا کاظمی و حسین چراغی وش و مریم جلیلیانبازیابی تغییراقلیم در نیمه غربی کشور با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره نوشته داریوش یاراحمدیتاثیر قابلیت های پویای بازاریابی بر انعطاف پذیری بازارمحور با تبیین نقش میانجی منابع مالی و پیکربندی فضایی نوشته محسن عارف نژاد و نسا بیرانوند و سید نجم الدین موسویSingle Umbilical Artery Leading to Intrauterine Growth Restriction: A Case Report نوشته Arian Karimi Rouzbahani و Nazanin Zarrinkoub و Golnaz Mahmoudvand و Fatemeh Yariبررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر هزینه های دولت در ایران نوشته الهام فتح الهیAutomated Blood Cell Counting in Candidaemia: A Comparative Study of Sysmex-X Series ۵۰۰ and KX-۲۱ Counters نوشته Fazel Tarkhan و Asghar Aaliehpour و Asghar Sepahvandتشخیص گوینده با شبکه های عصبی کانولوشنال و تئوری نتروسافیک نوشته عبدالرضا رشنو و عبدالصمد حمیدیآسیب شناسی و بررسی جایگاه «زن» به عنوان «دیگری» در ضرب المثل های فارسی (با تاکید بر نشانه شناسی فرهنگی یوری لوتمان) نوشته محمد خسروی شکیببررسی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق مرجع بر اساس سناریوهای گزارش ششم تغییر اقلیم(مطالعه موردی: ایستگاه خرم آباد) نوشته علی حیدر نصرالهی