آقای Mohammad Sajjad Mirzakhani

Mohammad Sajjad Mirzakhani

کارشناسی ارشد کارافرینی-گرایش فناوری-دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (191472)

11
3
3
9
6
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Books

 • کتاب چکیده سخنرانی‌ها و مقالات نهمین همایش مدیریت‌ریسک و بیمه - 1402 - Persian
 • کتاب چکیده سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین همایش مدیریت‌ریسک و بیمه - 1401 - Persian
 • پایان نامه بررسی نقش شتابدهنده‌ها در توسعه کسب‌و‌کار صنعت بیمه (دانشگاه تهران) - 1400 - Persian

Education

 • دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار، گرایش بیمه (IDBA) موسسه آموزش عالی بهار1399-1401
 • کارشناسی ارشد کارافرینی، گرایش فناوری University of Tehran1398-1400
 • کارشناسی مدیریت بیمه اکو Allameh Tabatabai University1391-1395

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر آموزش و پژوهش، شرکت بیمه کوثر (1401-تاکنون)
 • دبیر شورای پژوهشی، شرکت بیمه کوثر (1401-تاکنون)
 • مدیر حوزه مدیریت‌ریسک و نظارت راهبردی، شرکت بیمه کوثر (1400-1400)
 • دبیر کمیته مدیریت‌ریسک، شرکت بیمه کوثر (1400-1400)
 • رئیس اداره نظارت ریسک بیمه‌گری، شرکت بیمه کوثر (1399-1400)
 • رئیس اداره نظارت ریسک فنی، شرکت بیمه کوثر (1398-1398)
 • مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، شرکت خدمات بیمه‌ای امید کوثر پارس تامین (1396-1398)
 • سرپرست بخش فنی، شرکت خدمات بیمه‌ای امید کوثر پارس تامین (1395-1398)
 • مدرس بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری، مسئولیت و آتش‌سوزی (1393-1398)

جوایز و افتخارات

 • مدیر برتر صنعت بیمه به انتخاب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال (1402)
 • پژوهشگر برتر شرکت بيمه کوثر در سال (1400)
 • برگزیده هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد ریسک‌های منابع انسانی(کسب جایگاه برترین مقاله) در سال (1399)
 • پژوهشگر برتر شرکت بيمه کوثر در سال (1399)
 • برگزیده المپیاد علمی دانش‌آموزی فرهیختگان جوان در دو رشته شیمی و ریاضی (1386)
 • برگزیده مسابقات علمی دانش‌آموزی ورودی مدارس انرژی اتمی در رشته ریاضی (1384)