آقای دکتر Vahid Faghihi

Dr. Vahid Faghihi

عضو هیأت علمی

Researcher ID: (2)

6
2
3
8
9
4
28

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

Teaching Experience

 • استادیار Prairie View A&M University(1398-تاکنون )
 • Texas A&M University(1395-1399)
 • استاد مدعو AmirKabir University(1393-1394)

Education

 • دکتری حرفه ای (Civil Engineering (Construction Engineering and Management Texas A&M University1389-1393
 • کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت University of Tehran1382-1384
 • کارشناسی مهندسی عمران-عمران University of Tehran1377-1382

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در مدیر فنی و برنامه نویسی سیویلیکا (1384-1394)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس ویژه برنامه ریزی و کنترل پروژه (1385-1389)
 • سابقه کار دانشگاهی در استادیار مدعو - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1393-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در هیأت علمی - دانشگاه تگزاس A&M (1395-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در استادیار - دانشگاه Prairie View A&M (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در هیأت علمی - Purdue University Global (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در هیأت علمی - Colorado State University Global (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در هیأت علمی - Harrisburg Area Community College (1400-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • Outstanding Reviewer - Automation in Construction, Elsevier (1394)
 • Chevron Graduate Fellowship in Engineering Project Management (1393)
 • Second Place among Graduate Researchers, Engineering and Architecture (1393)
 • Recognized Reviewer - Automation in Construction, Elsevier (1393)
 • Peter C. Forster Fellowship in Civil Engineering (1392)
 • Williams Brothers Construction Fellowship (1391)
 • محقق برتر در سازمان توسعه برق ایران (1389)
 • عضو گروه نخبگان (1383)
 • رتبه دو کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت (1382)