آقای مهندس pouria Akbari dadamahalleh

Engineer pouria Akbari dadamahalleh

دانشجوی دکتری تخصصی-عمران-مهندسی آب و سازه هیدرولیکی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Researcher ID: (217204)

6
1
3
2
3
17
2

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • تدریس فیزیک دوره دوم متوسطه در خیریه دست مهر (1399-1401)
 • سابقه تدریس در دستیار آموزشی هیدرولیک در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (1402-1402)

جوایز و افتخارات

 • کسب رتبه 9 کنکور دکتری تخصصی مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی (1402)
 • رتبه نخست آزمون ورودی دکتری تخصصی مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،دانشگاه سمنان، دانشگاه محقق اردبیلی (1402)
 • مقاله برگزیده بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه مراغه (1402)

Workshops

 • بیست و دومین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران - انجمن هیدرولیک ایران، دانشگاه مراغه (1402)
 • environmental application of porous materials:from zeolites to MOFs - دانشگاه محقق اردبیلی (1400)
 • ماشین لرنینگ و کاربرد آن در مکانیک سیالات - دانشگاه شهید بهشتی (1400)
 • سیستم های مدیریت آب های سطحی:مقایسه روش طراحی در داخل و خارج کشور - دانشگاه سمنان (1400)
 • توسعه و اقتصاد دریا محور - دانشگاه مازندران/سازمان بنادر و دریا نوردی (1400)
 • بررسی شاخصه های تولید صنعتی ساختمان در انبوه سازی های صنعت ساختمان - دانشگاه سمنان (1400)
 • آینده پژوهی در مهندسی عمران - دانشگاه سمنان (1400)
 • طراحی و روش خاص اجرای سازه های آبگیری به شکل کیسون و نمونه باز طراحی و کنترل اسکله در بنادر Train Ferry - دانشگاه تربیت مدرس (1400)
 • بازیافت سرد و تثبیت خاک های مسئله دار در ساخت روسازی های فرودگاه - دانشگاه شهید باهنر کرمان (1400)
 • آشنایی با پایداری گود ها و سازه های نگهبان،از طراحی تا اجرا - دانشگاه گیلان (1400)
 • روش های مدیریت و دفن پسماند - دانشگاه تهران (1400)
 • تجزیه و تحلیل نا ایستای اکستریم های هیدرولوژیکی - دانشگاه صنعتی شریف (1400)
 • کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت ساختمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان (1400)
 • ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای در مقیاس شهری با استفاده از داده های سیستم اطلاعات جغرافیایی - دانشگاه محقق اردبیلی (1400)
 • فروریزش خاک های مسئله دار و تاثیر آن بر زیرساخت های کشور - دانشگاه شهید باهنر کرمان (1400)
 • جوشکاری و بازرسی جوش E3 - سازمان فنی حرفه ای کشور (1398)
 • بارگذاری از منظر آیین نامه های بین المللی - دانشگاه محقق اردبیلی (1395)