آقای Mahdi Namakin

Mahdi Namakin

دانشجوی کارشناسی

Researcher ID: (237058)

9
1
2
1
1
1

Interdisciplinary researcher

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Researchs

  • برترین طرح پژوهشی جنگ های ترکیبی در دومین همایش جنگ های ترکیبی دانشگاه دافوس (1402)

Education

  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی Islamic Azad University of Urmia1400-1403
  • کارشناسی کارشناس رسمی مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان 1397-1400

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در کارمند رسمی دولت و شاغل در آموزش و پرورش به عنوان مشاور و روانشناس . مسئولیت های اجرایی دانشگاهی و بسیج جامعه علمی و مشاور راهبردی تحول مدیر کل استان و عضو مرکز مطالعات استراتژیک و مرکز مطالعات راهبردی و هیئت های اندیشه ورز نیروهای مسلح استان (تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • رتبه برتر کنکور سراسری سال 1397 . عضو خانه نخبگان نیروهای مسلح . پژوهشگر برتر وزارت آموزش و پرورش و اداره کل استان آذربایجان غربی. برترین طرح پژوهشی جنگ های ترکیبی برای دانشگاه دافوس . کسب عنوان جوان ترین منتخب و برگزیده دانشگاه دافوس در همایش جنگ های ترکیبی .