آقای دکتر Majid Ataei pour

Dr. Majid Ataei pour

فرد مهم علمی - Researcher ID: (239841)

40
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers