آقای مهندس Reza Abbasi

Engineer Reza Abbasi

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-طراحی فرآیند، دانشگاه تهران

Researcher ID: (240520)

6
1
4
5
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Books

  • کتاب راهنمای تولید لوله و اتصالات پلی پروپیلن (انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر) - 1402 - Persian

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دستیار آموزشی درس ریاضی مهندسی (1399-1401)
  • سابقه تدریس در دستیار آموزشی درس محاسبات عددی (1398-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در دستیار آموزشی درس مکانیک سیالات ۲ (1400-1401)
  • سابقه کار دانشگاهی در دستیار آموزشی درس شیمی فیزیک (1400-تاکنون)