آقای دکتر Afshin Rashid

Dr. Afshin Rashid

اُستادیار ؛ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (253757)

21
24
3
2
1
32

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Books

 • کتاب نانو سیم‌ها (کتاب سبز) - 1401 - Persian
 • کتاب نانو الکترونیک (کتاب سبز) - 1401 - Persian
 • کتاب نانو آنتن های رِکتنا (کتاب سبز) - 1401 - Persian
 • کتاب برقِ هسته ای (کتابناک) - 1401 - Persian
 • کتاب Nano molecular memory (کتاب سبز) - 1401 - Persian
 • کتاب منبع برق نامحدود اورانیوم ۲۳۵ (کتابناک) - 1401 - Persian
 • کتاب نانو الکترونیک و بیولوژی (کتابناک) - 1401 - Persian
 • کتاب نانو لیزرها (کتاب سبز) - 1400 - Persian
 • کتاب نانو - میکرو ربات‌ ها (کتاب سبز) - 1400 - Persian
 • کتاب نانو اسمبلرها (نانو الکترونیک مولکولی) (کتاب سبز) - 1400 - Persian
 • کتاب نانو حافظه های کوانتومی (کتابناک) - 1400 - Persian
 • کتاب کنترل امواج الکترومغناطیسی بعد از انفجار هسته ای (کتاب سبز) - 1400 - Persian
 • کتاب نانو ذرات اِلکترومغناطیسی (کتاب سبز) - 1400 - Persian
 • کتاب میکروچیپ و میکرو بیو چیپ‌ ها (کتاب سبز) - 1399 - Persian
 • کتاب نانو مخابرات (کتاب سبز) - 1399 - Persian
 • کتاب نانو الکترونیک مولکولی (کتاب سبز) - 1399 - Persian
 • کتاب ریز فناوری‌ها برگرفته از اعصاب مغز انسان (کتاب سبز) - 1399 - Persian
 • کتاب نانو لوله های کربنی (کتاب سبز) - 1399 - Persian
 • کتاب نوبوت‌ها و نانو بوت (کتاب سبز) - 1399 - Persian
 • کتاب نانو اِلکترونیک مولکولی (کتاب سبز) - 1399 - Persian
 • کتاب نانو فولرن و باکی بال‌ ها (کتاب سبز) - 1398 - Persian
 • کتاب نانو ترانزیستور های گرافنی - کربنی (کتاب سبز) - 1398 - Persian
 • کتاب نانو ذرات الکترومغناطیسی (کتاب سبز) - 1398 - Persian
 • کتاب نانو بیو سِنسورها (کتاب سبز) - 1398 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در عضو ه‍یئت علمی (رتبه علمی استادیار) دِپارتمان برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون گُسترش فناوری (دپارتمانِ برق) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1400-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • اختراع ( نانو سنسورهای الکترونیکی _ پزشکی ) در زمینه تشخیص تومورهای سرطانی (1400)