آقای Ehsan Naseri sarabbadieh

Ehsan Naseri sarabbadieh

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

Researcher ID: (257307)

5
4
4
2
3
3

Books

  • کتاب ترجمه کتاب «الخلاف بین سیبویة والخلیل فی‌الصوت والبنیة» (دارالهدایة) - 1399 - Persian
  • کتاب ترجمه و شرح کتاب «المُختصرُ فی النَّحو و الإملاء و التَّرقیم» (نگار کمال) - 1399 - Persian
  • کتاب قاضی و دستگاه قضایی صالح در اندیشه امام خمینی (ره) (دار الهدایة) - 1399 - Persian
  • کتاب ترجمه و شرح کتاب «الإسم و الصفة فی‌النَّحوِ العَرَبیّ والدِراسات‌ الأُروبیَّة» (دارااهدایة) - 1399 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس مدعو شبکه جهانی العالم (تاکنون)
  • سابقه تدریس در دبیر زبان و ادبیات عربی (1397-تاکنون)
  • سابقه تدریس در تدریس در مدارس خاص (تاکنون)