کنفرانسهای برگزار شده انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

تاکنون 1 کنفرانس توسط انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی به صورت زیر است: