خانم مهندس Afarin Amirhassankhani

Engineer Afarin Amirhassankhani

کارشناسی پیوسته رشته مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

Researcher ID: (265344)

3
1
7
1

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • کار دانشجویی: مهندس معمار (1397-1398)
  • کار دانشجویی: مهندس معمار (1398-1398)
  • کارآموزی: مهندس معمار (1398-1399)
  • مهندس معمار (1400-1402)
  • سابقه تدریس در زبان انگلیسی (1397-تاکنون)
  • سابقه تدریس در نرم افزار های معماری و طراحی (1400-1402)
  • سابقه کار دانشگاهی در کار دانشجویی: مهندس معمار (1398-1399)

Workshops

  • هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا - دانشگاه Kasem Bundit بانکوک (1402)