آقای Behnam Moradi

Behnam Moradi

کارشناسی ارشد، گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Researcher ID: (267820)

26
16
1
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • دبیر و نائب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین بهداشت حرفه ای، ایمنی و HSE استان چهارمحال و بختیاری

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

  • تحلیل اثربخشی بازرسی مبتنی بر ریسک در مدیریت ریسک های سلامت، ایمنی و محیط زیست پتروشیمی بندر امام (1397)

Education

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر شایسته تقدیر دومین جشنواره پژوهشی شهید فخری زاده (1402)