خانم مهندس Somayeh sirouspour

Engineer Somayeh sirouspour

مدرس دانشگاه، مهندس پایه 2 ساختمان و مشاور تحصیلی در پایه ها و رشته های مختلف

Researcher ID: (267893)

15
4
15

Conference Papers

Workshops

 • کات آئین نامه ای و نرم افزاری طراحی سازه های فولادی - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان (1400)
 • اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت کد 312 - جهاد دانشگاهی استان خوزستان شهر اهواز (1399)
 • نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان (1) کد دوره 5 - 811 - جهاد دانشگاهی استان خوزستان شهر اهواز (1399)
 • نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان (1) کد دوره 6 - 811 - جهاد دانشگاهی استان خوزستان شهر اهواز (1399)
 • نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده/نکات اجرایی پی های سطحی کد 2 - 811 - جهاد دانشگاهی استان خوزستان شهر اهواز (1399)
 • نکات اجرایی سازه های فولادی1/نکات اجرایی سازه های بتن مسلح1 کد 3 - 811 - جهاد دانشگاهی استان خوزستان شهر اهواز (1399)
 • سمینار نکات اجرایی ارت و همبندی - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان (1399)
 • سمینار طرح و اجرای ساختمان بتن آرمه بر اساس ویرایش سال1398 - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان (1399)
 • مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان - جهاد دانشگاهی استان خوزستان شهر اهواز (1398)
 • اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت - جهاد دانشگاهی استان خوزستان شهر اهواز (1398)
 • مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE - شماره دوره 7 - 811 - جهاد دانشگاهی استان خوزستان شهر اهواز (1398)
 • آشنایی با شرح وظایف پیمانکار/مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی - جهاد دانشگاهی استان خوزستان شهر اهواز (1398)
 • مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه/نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی - جهاد دانشگاهی استان خوزستان شهر اهواز (1398)
 • همایش راهکارهای اجرایی صرفه جوئی انرژی در ساختمان با رویکرد ویرایش جدید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان (1398)
 • سمینار نکات اجرائی و کلیدی گودبرداری از منظر مبحث هفتم - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان (1398)