Khouzestan

266کنفرانس39ژورنال
60,684سند علمی
69مرکز علمی
25نشست1,091پژوهشگر
New papers
ارزیابی و بررسی اجرای پروژه های عمرانی براساس قراردادهای EPCبازخوانی گمانه خشونت مهدوی در نگاه مستشرقان رسانه ایموانع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس و راهکارهای غلبه بر آنهابررسی اهمیت و مزایای تفکر انتقادی و نحوه پرورش آن در دانش آموزانمقایسه اثربخشی روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر عملکرد تحصیلی درس علوم در دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان مسجد سلیمانبررسی نظریه انگیزه ی پیشرفت و کاربرد آن در روانشناسی مدرسهواکاوی اثربخشی بازی های نمایشی بر عزت نفس و مثبت اندیشی دختران دانش آموز ابتدایی شهر اهوازمقایسه تاثیر روش تدریس بدیعه پردازی و سنتی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شادگانمهارتهای اجتماعی یا دانش عمومی: رویکرد مناسب در مدارس ابتداییتحلیل کمانش رشته لوله حفاری در چاه های عمودیStudy on Origin of Dust and its Relationship With Climatic Elements in Ilam ProvinceConcentration of PM۲.۵ and Prediction of Total Death Rates of People over ۳۰ Attributed to All Causes of These Matters in Ahvaz, Iran (۲۰۰۸-۲۰۱۷)تاثیر دما بر پراسنجه های جدول زندگی زنبور پارازیتویید تخم Hym.: Platygastridae) Telenomus busseolae) روی ساقه خوار نیشکر(Sesamia cretica (Lep.: Noctuidaeبررسی تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر عملکرد کارکنانبررسی درک واکنش مدیران و کارکنان نسبت به اطلاعات حسابداریتشخیص واژه موسسه مورد رسیدگی کنترل بودجه
Conferences
شهرداری ها
مراکز علمی
Meetings