آقای Abolfazl Azfandak

Abolfazl Azfandak

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،کارشناس علوم تربیتی، آموزگار ، روانشناس کودک و نوجوان و پژوهشگر تعلیم و تربیت

Researcher ID: (274321)

2
2
1
1

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • آموزگار (1398-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • دانشجو نمونه فعال علمی- فرهنگی سال تحصیلی 1400-1401 دانشگاه فرهنگیان (1400)