آقای رسول فرحی

مربی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (276275)

15
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Teaching Experience

Other

  • داوری در کنفرانس‌ها