آقای Mahdi Nasirnezhad Malaksha

Mahdi Nasirnezhad Malaksha

دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه اصفهان

Researcher ID: (287691)

12
1
2
1

Conference Papers

Books

  • کتاب افسردگی در دانشجویان پزشکی (شناسایی ویژگی‌ها و راهکارهای کابردی برای مقابله با آن) (ارشدان/ تهران) - 1400 - Persian
  • کتاب ارائه نظریه شرطی‌سازی محیطی به عنوان مدل تکامل‌یافته شرطی‌سازی کلاسیک (ارشدان/ تهران) - 1400 - Persian

Education