آقای دکتر Nasser Koleini Mamaghani

Dr. Nasser Koleini Mamaghani

دانشیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (303224)

4
13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers