آقای مهندس Mehdi Barati

Engineer Mehdi Barati

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی

Researcher ID: (311527)

2
2
6
2
8
6

Journal Papers

 • تاثیر عملکرد پایدار اجتماعی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران (1402)
 • حماسه و دین (1389)

Education

جوایز و افتخارات

 • عضو انجمن ملی نخبگان ایران (1401)
 • عضو موسسه خیریه محک (1400)
 • ریاست ستاد نخبگان استان خوزستان (1400)
 • حافظ جز ۳۰ قرآن مجید (1395)
 • مقام دوم مسابقات والیبال سربازان استان کرمان (1394)
 • قهرمان کشتی آزاد (1386)
 • قهرمان کشتی آزاد (1385)
 • حافظ جز ۳۰ قرآن مجید (1384)

Workshops

 • کارشناس مالیات - آقای مالیات (1402)
 • برق ساختمان - فنی حرفه ای (1402)
 • HSE - دانا پایش (1400)
 • مربی بدنسازی درجه ۳ - فدراسیون بدنسازی (1398)
 • ICDL 1 - موسسه دانشوران (1393)
 • ICDL2 - موسسه دانشوران (1393)

یادداشتهای علمی