آقای دکتر Hasan movassagh

Dr. Hasan movassagh

دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (314183)

26
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers