آقای مهندس mohammad javad avazpour

Engineer mohammad javad avazpour

کارشناس ارشد برق کنترل - دانشگاه صنعتی شیراز

Researcher ID: (336451)

2
1
4
9

Conference Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس پشتیبان فنی (1390-1400)
 • سابقه تدریس در دبیر برق آموزش پرورش (1402-1402)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس ابزاردقیق کارخانه فولاد بافق (1400-1401)
 • سابقه کار صنعتی در اداره برق یاسوج (1401-1402)

Workshops

 • فن ورز شبکه هوایی - فنی حرفه ای (1402)
 • کارافرینی KAB - فنی حرفه های (1402)
 • ایمنی در برق - فنی حرفه ای (1402)
 • ICDL - فنی حرفه ای (1401)
 • افسر ایمنی HSE - EOS (1401)
 • ایمنی جرثقیل های متحرک - دانا پایش (1401)
 • PLC - آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی شیراز (1396)
 • برقکار صنعتی - فنی حرفه ای (1392)
 • مکاترونیک - فنی حرفه ای (1392)