آقای SADEGH BONAKDAR

SADEGH BONAKDAR

Researcher ID: (338886)

15
3
7
2
9
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • نائب دبیر انجمن علمی عمران دانشگاه غیر انتفاعی زند شیراز انجمن علمی عمران دانشگاه غیر انتفاعی زند شیراز به مدت یک سال 1401
 • دبیرکانون گردشگری دانشگاه شهید باهنرشیراز کانون گردشگری دانشگاه شهید باهنرشیراز به مدت 4 سال از سال 96
 • یکی از اعضای انجمن علمی عمران دانشگاه شهید باهنرشیرازبه مدت یک سال از سال 1399 انجمن علمی عمران دانشگاه شهیدباهنرشیراز

Conference Papers

Teaching Experience

 • عضو هیات علمی دانشگاه فنی حرفه ای شهید باهنرشیراز(1402-تاکنون )

Education

 • کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه دانشگاه غیر انتفاعی زند شیراز1400-1402
 • کارشناسی عمران اجرایی دانشگاه فنی حرفه ای شهید باهنر شیراز1398-1400
 • کاردانی عمران_کارهای عمومی ساختمان دانشگاه فنی حرفه ای شهید باهنر شیراز1396-1398

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارآموزی متره برآورد با تکسا (1400-1400)
 • کارآموزی HSE (1400-1400)
 • ممیزی شهرداری شهرک صدرا -شیراز (1400-1400)
 • کارآموزی عمران شهرداری منطقه 4 شیراز (1398-1398)
 • کارآموزی نقشه برداری شهرداری منطقه 4 شیراز (1398-1398)
 • کارآموزی عمران شهرداری منطقه 4 شیراز (1397-1397)
 • کارآموزی دفتر مهندسی عمران (1396-1396)

جوایز و افتخارات

 • دبیر کانون گردشگری شهید باهنر شیراز به مدت 4 سال
 • دبیر انجمن علمی عمران دانشگاه غیر انتفاعی زند شیراز

Workshops

 • بازرسی جوش و خرابی جوش - دانشگاه غیر انتفاعی زند شیراز (1402)
 • متره برآورد با تکسا - موسسه آموزش عالی ماهرشو (1401)
 • اتوکد - دانشگاه شهید باهنر شیراز (1401)
 • بازرسی جوش - دانشگاه شهید باهنر شیراز (1401)
 • اکسل - دانشگاه شهید باهنر شیراز (1401)
 • HSE مقدماتی - سازمان فنی حرفه ای کل (1401)
 • HSE پیشرفته - سازمان فنی حرفه ای کل (1401)
 • تربیت افسر HSE - دانشگاه فرهنگیان تهران (1401)
 • حسابداری - دانشگاه فرهنگیان تهران (1401)

Other

 • داور تخصصی مقالات در نشریه "عمران و پروژه"