آقای مهندس sina javanmard

Engineer sina javanmard

Researcher ID: (342010)

8
1
2
3

Conference Papers

Researchs

  • امکان سنجی فنی و اقتصادی نیروگاه CHP مبتنی بر ژنراتور توربوشفت هواپایه در کارخانه سیمان (1401)

Education

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی Imam Hossein University1399-1401
  • کارشناسی مهندسی برق قدرت Urmia University1395-1399

Workshops

  • دوره ایمنی انبارداری - موسسه بین المللی URS انگلستان/ تهران (1401)
  • دوره افسر ایمنی - وسسه بین المللی URS انگلستان/ تهران (1401)
  • دوره HSE-MS - موسسه بین المللی URS انگلستان/ تهران (1400)