آقای دکتر Hossein Sedaghat

Dr. Hossein Sedaghat

دکتری جامعه شناسی فرهنگی

Researcher ID: (353549)

12
6
2
5
1
3
5

ISI Papers

 •  Effectiveness of Human and Conceptual – Technical Skills of Managers on Conflict Management for Government Organizations,Indian Journal Of Natural Sciences Vol.6 / Issue 31 / August 2015
 •  A Comparative Study of the Concept of Justice in Islamic Sociology and Western Sociology,Humanities& Social Sciences Reviews India (eISSN 2395-6518),forpublication in the Vol. 9 No. 1, January(2021)
 •  Sociological Study of Sociocultural Factors Influencing the Street Friendships Among Boys 15 to 25 Years Old in Kerman in 2015 Utopía y Praxis Latinoamericana and will be published on Vol. 25 December (2020) Issue
 •  Study of Social Factors, Cultural and Economic Influence of Illegality Motorcycle Riders in Kerman in 2019 has been accepted for Vol. 26,No. 4 (2020) publication in Revista de Ciencias Sociales
 •  Designing a model of successful social reintegration of drug offenders in Kerman prison Hossein Sedaghat , Abolghasem Hyderabadi , Ali Asghar Abbasi Esfjir

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

 • بررسی سلامت اجتماعی و میزان مشارکت فرهنگی کارکنان اداره کل بهزیستی استان کرمان (1392)
 • بررسی رابطه بین فرهنگ معنوی و الگوی ساخت حمام های تاریخی شهر کرمان (1389)

Books

 • کتاب تصمیم گیری مدیران شایسته (زیر بنای توسعه کارکنان خلاق) (انتشارات گنجور تهران) - 1398 - Persian
 • کتاب انتخاب کارکنان مبتنی بر معیارهای اسلامی در راستای اثربخشی سازمان (انتشارات راز نهان تهران) - 1398 - Persian
 • کتاب ارتقاء عملکرد مسئولیت اجتماعی در سازمان (اصول، سیاست ها و برنامه ها) (انتشارات راز نهان تهران) - 1398 - Persian
 • کتاب درآمدی بر انواع هوش در سازمان (انتشارات جهاد دانشگاهی تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب قاتلین بی صدا در سازمان (انتشارات راز نهان تهران) - 1397 - Persian

Teaching Experience

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر و موسس درمانگاه شبانه روزی صداقت (1399-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • رتبه چهارم کشوری در یازدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی و رتبه اول وزارت آموزش و پرورش (1388)
 • رتبه برگزیده و اول استانی در جشنواره مخترعین و مبتکرین جوان عیسی ماهانی استان کرمان (1388)
 • رتبه چهارم کشوری در دهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی و رتبه اول وزارت آموزش و پرورش (1387)