آقای دکتر Seyed Mohammad Amin Daei Naseri

Dr. Seyed Mohammad Amin Daei Naseri

دانشجوی دکتری نانوشیمی گرایش نانو مواد معدنی

Researcher ID: (359711)

13
2
2
3
1
13
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

 •  Zargaran Khouzani , M.R, & Mohammad Amin Daei Naseri , S. . Carbon Quantum dot Synthesis from Indigo Plant (Indigofera tinctoria L.). Asian Journal of Research in Botany.(2022), 8(3), 31–36. Retrieved from https://journalajrib.com/index.php/AJRIB/article/view/162

Conference Papers

Journal Papers

 • دهقانی قهفرخی، زهرا و زرگران، سارا و غافلی رمامی، فاطمه و داعی ناصری، سید محمد امین و باوی، علی و زرگران خوزانی، محمد رضا و زرگران خوزانی، مرجان. " فصلنامه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی - نیل." دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان - سال دوم شماره دوم. (1401)
 • قرینه، محمد حسین و شریف پور شوشتری، مهدی و داعی ناصری، سید محمد امین و زرگران خوزانی، مرجان و دهقانی قهفرخی، زهرا. "فصلنامه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی - نیل." دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان - سال اول شماره یکم. (1400)

Researchs

 • تعیین الکتروشیمیایی استامینوفن با الکترود اصلاح شده برپایه نانوچند سازه نانولوله کربنی - طلا/کبالت سولفید مشتق شده از Co-BDC (1402)
 • تعیین الکتروشیمیایی آنتی بیوتیک کلرامفنیکل با الکترود اصلاح شده برپایه نانوچند سازه گرافن - طلا/کبالت مس سولفید مشتق شده از CoCu-MOF (1401)

Education

جوایز و افتخارات

 • مقاله برتر در ششمین کنفرانس شیمی کاربردی - انجمن شیمی ایران با موضوع حسگر الکتروشیمیایی برپایه نانو کامپوزیت کبالت – مس سولفید مشتق شده از چارچوب فلزی – آلی برای تعیین کلرامفنیکل (1401)

Workshops

 • نرم افزار ChemDraw - دانشگاه گلستان (1402)
 • کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) - دانشگاه صنعتی شریف (1402)
 • اسپکترومتری مادون قرمز تبدیل فوریه (Fourier Transform Infrared Spectrometer) - دانشگاه دامغان (1401)
 • پراش پرتو ایکس (X-ray Diffraaction) - دانشگاه علم وصنعت ایران (1401)
 • نرم افزار Mendeley - دانشگاه کردستان (1401)
 • پراش اشعه ایکس (XRD) - دانشگاه علم وصنعت ایران (1401)
 • نرم افزار Origin - دانشگاه کردستان (1401)
 • مهارت های هفتگانه کامپیوتر ICDL - جهاد دانشگاهی خوزستان (1400)
 • فوریت های پزشکی - هلال احمر خوزستان (1400)
 • ایمنی عمومی در آزمایشگاه و مواد شیمیایی(HSE) - دانشگاه اراک (1400)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning electron microscope) - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (1400)
 • سرچ و مقاله نویسی ISI - دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی (1400)
 • طیف سنجی مرئی- فرابنفش (ULTRAVIOLET VISIBLE SPECTROMETER) - دانشگاه زنجان (1400)