آقای دکتر Mahdi Doostparast

Dr. Mahdi Doostparast

Ferdowsi University of Mashhad, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (361961)

6
3
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers