آقای دکتر Afshin Pourahmad

Dr. Afshin Pourahmad

گروه شیمی دانشکده علوم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (367976)

9
8
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers